Sector de bancada reservada para xogadores e pais/nais das categorías basee

Coa novidade da introdución da asignación de asentos numerados para todos os tipos de abonos para a tempada 2019-20, o club tamén decidiu reservar unha parte do sector da bancada (sector B4) para os familiares directos con fillos nas categorías basee do club, de modo que de forma voluntaria se o desexan poidan localizar os seus asentos nesa zona, zona na que poderán organizarse as familias de xogadores como desexen (agruparse por equipos, amigos,..).

Ao darse de alta como familiares (pai/nai ou/e irmáns) por defecto o club ofreceralles e asignará asentos nese sector co prezo especial que teñen por dispor de fillos ou irmáns en categorías basee. Con todo, os pais e irmáns poderán solicitar calquera outros asentos noutros sectores da bancada acorde aos seus prezos especiais (calquera sector B).

Se desexan butacas nas zonas A deberán darse de alta como abonados normais do club para a zona A. O club co prezo especial a pai/nai e irmáns, trata de facilitar o acceso aos partidos do equipo Leb OURO non só aos xogadores da base senón sobre todo aos seus familiares directos, e ese prezo está reservado para os sectores B (zona máis económica).

Os sectores A, son sectores onde o club pode obter máis recursos, o que redunda en beneficio do conxunto de todo o club. Con esta medida o club non quere prexudicar en absoluto aos familiares directos dos xogadores, senón tratar de aliñar os intereses de familiares e club, dándolles facilidades para acceder aos partidos e mellorar as posibilidades do club de xerar ingresos.

Pero son ao final os familiares directos dos nenos os que deciden se situarse na zona B4 -reservada para eses familiares, xogadores e irmáns-, queren manter o prezo vantaxoso e irse a outra zona B ou situarse na zona Á o prezo estándar como calquera abonado do club para esa zona.

A seguinte táboa representa a distribución das butacas de cada sector posto á venda, onde a zona A representa un % pequeno do total do aforamento (o plano dos sectores do estadio, ver mais abaixo, non representa a relación real de distribución de butacas, é unha representación esquemática) . A zona A1 é a historicamente ocupada polos socios (figura que desapareceu coa SAD), a A2 é a de en fronte na bancada do estadio. As outras zonas A son grupos de 50/56 butacas na zona inferior de cada zona B que dispoñen de 494 ou 568 butacas segundo a bancada.

 

Desde o club desexamos que esta nota sirva para aclarar os malentendidos que se puideron producir. O club está a disposición dos seus afeccionados e abonados para resolver calquera dúbida ou aclaración que precisen, ou modificación se fose necesario. O horario de apertura do club é de L-V de 10:00-13:30 e 16:30-20:30 en cálea Arquitecto Rei Pedreira, nº3. (981 264 022).