Naru será a entidade homenaxeada na nosa causa social ?17 partidos, 17 causas?

Naru significa ?chegar a ser, converterse en?, indica que ?chegouse a un determinado punto?, ou que ?alcanzouse un fin ou unha meta?.

Con ese obxectivo nace Fundación Naru, pola necesidade de cambiar o mundo a través daquilo que sabemos facer: potenciar as competencias persoais e profesionais das persoas que necesitan a súa reinserción no mercado laboral.

Esta asociación, primeira en España, busca dar visibilidade a este novo proxecto falando en positivo dos factores transformadores e dos puntos de inflexión que fan reverter esta situación nas persoas castigadas polo mercado laboral: Apoio, rede, formación e oportunidade.

Para darlle vida, en Fundación Naru o 100% das doazóns e beneficios do seu programa de bolsas van directamente a nutrir as accións sociais para a empleabilidad nos primeiros grupos que puxeron o seu foco: Mozos, maiores de 45 e persoas que superasen procesos oncolóxicos, sexa como paciente ou persoa coidadora.

Convidámosvos a colaborar coa asociación facendo doazóns no seu número de conta: ÍAN: É81-2100-5657-5202-0024-5119.